Vpr

  • Jubileumspokalen, Skänkt av Arlövs KAF 2008, Bästa stam.
  • Martin Härle´s Vpr, Äldsta djur med minst 94 poäng
  • Kjell-Arne Åkerman´s Vpr, Vinnare klass A.
  • Tore Borg´s Minne Vpr, Best in Show
  • Öhman/Ristinmaa Vpr, Bästa Arlövsutställare.

Önskar ni eller er förening skänka ett vandringspris! Kontakta oss! kontakt@skanelanskf.se

Jubileumspokalen, Skänkt av Arlövs KAF

Tävlan sker i klass A o B, Inköpta djur deltager ej, vid lika poäng sortering enligt standard.
Tävlan sker på Skåne Läns utställningar.
Endast medlemmar i Skåne Län äger rätt att deltaga.
Priset förvaras av Arlövs KAF till någon erhåller det.
Fem inteckningar erövrar priset för gott, inteckningar behöver ej vara i följd.

Inteckningar i Jubileumspokalen:

Namn Utställningsort Poäng
Lars o Susanne Svensson, Helsingborg Skurup 2009 283,5
Pentti Ristinmaa/Carin Öhman, Trelleborg Åstorp 2009 284
Ingela Larsson, Båstad Skurup 2011 285
Pentti Ristinmaa/Carin Öhman, Trelleborg Åstorp 2010 284,5
Lars o Susanne Svensson, Helsingborg Skurup 2011 282,5
Tom o Lena Johnsson, Bromölla Åstorp 2011 285,5
Ingen prisberättigad Skurup 2012 -
Pentti Ristinmaa/Carin Öhman Åstorp 2012 284,5
Ingen prisberättigad Skurup 2013 -
Tom o Lena Johnsson, Bromölla Åstorp 2013 285,5
Ingen prisberättigad Skurup 2014 -

Martin Härle´s Vpr

Tävlan sker i klass A, Inköpt djur deltager ej, vid lika poäng sortering enligt standard.
Tävlan om priset sker på Skåne Läns utställningar.
Martin Härle tävlar inte om priset.
Priset förvaras av Arlövs KAF tills någon erhåller det.
Fem inteckningar erövrar priset för gott, inteckningar behöver ej vara i följd.
Endast medlemmar i Skåne Län äger rätt att deltaga.

Inteckningar i Martin Härle´s Vpr

Namn Utställning Ras Ålder
Allan Håkansson, Ystad Åstorp 2009 Hermelin
Sven-Åke Jönsson, Tomelilla Skurup 2010 Hermelin 50,22 mån
Pentti R-Carin Öhman, Trelleborg Åstorp 2010 Vit Lant 43,22 mån
Kjell-Arne Åkerman, Trelleborg Skurup 2011 Hermelin 28,09 måm
Ebba Printzlow, Vellinge Åstorp 2011 Rex 28,03 mån
Ebba Printzlow, Vellinge Skurup 2012 Rex 36,02 mån
Margret Karlsson Åstorp 2012 Angora 30,09 mån
Pentti R-Carin Öhman Åstorp 2013 Alaska 19,30 mån
Ebba Printzlow, Vellinge Skurup 2014 Rex 37,22 mån

Kjell-Arne Åkerman´s Vpr

Tävlan sker på Skåne Läns utställningar.
Alla utställare på länets utställningar deltar.
Har en och samma person erhållit tre inteckningar har denne erövrat priset för gott.
Inteckningarna behöver inte vara i följd.
Priset förvaras av länet tills det utgår.
Priset gäller för både senior och junior.

Inteckningar i Kjell-Arne Åkerman´s Vpr

Namn Utställningsort Poäng
Ingela Larsson, Båstad Skurup 2011 284,5
Tom o Lena Johnsson, Bromölla Åstorp 2011 285,5
Peter o Ingrid Ahnelöv, Simrishamn Skurup 2012 95,5
Gösta Möller, Falkenberg Åstorp 2012 95,5
Lars o Susanne Svensson, Helsingborg Skurup 2013 284
Tom o Lena Johnsson, Bromölla Åstorp 2013 285,5
Rikard Ahlner, Eldsberga Skurup 2014 285,5

Tore Borg´s Minne Vpr

Tävlan sker på Skåne Läns utställningar.
Alla utställare på länets utställning deltar.
Har en o samma person erhållit tre inteckningar har denne erövrat priset för gott.
Inteckningar behöver inte vara i följd.
Priset förvaras av länet tils det utgår.
Priset gäller för både senior och junior.

Inteckningar i Tore Borg´s Minne Vpr

Namn Utställningsort Poäng
Ingela Larsson, Båstad Skurup 2011 95
Tom o Lena Johnsson, Bromölla Åstorp 2011 95,5
Peter o Ingrid Ahnelöv, Simrishamn Skurup 2012 95,5
Gösta Möller, Falkenberg Åstorp 2012 95,5
Pentti Ristinmaa-Carin Öhman Skurup 2013 95
Pentti Ristinmaa-Carin Öhman Åstorp 2013 95,5
Rikard Ahlner, Eldsberga Skurup 2014 95,5

Öhman/Ristinmaa Vpr

Tävlan sker i klass A o B. Vid lika poäng sortering enligt standaren.
Tävlan sker på Skåne läns utställningar.
Öhman/Ristinmaa tävlar inte om priset.
Priset förvaras av Arlövs KAF tills någon erhåller det för gott.
Fem inteckningar innebär att man erhåller priset för gott.
Inteckningar behöver inte vara i följd.
Endast medlemmar i Arlövs KAF äger rätt att tävla om priset.

Inteckningar i Öhman/Ristinmaa Vp

Namn Utställningsort Poäng
Kjell-Arne Åkerman, Trelleborg Skurup 2009 95
Erika o Emelie Andersson, Hjärup Åstorp 2009 284
Anders Antin, Malmö Skurup 2010 94,5
Gert Johansson, Arlöv Åstorp 2010 95
Martina Olsson, Hörby Skurup 2011 94,5
Tanja Schönebeck, Landskrona Åstorp 2011 95,5
Martin Härle, Malmö Skurup 2012 95
Gert Johansson, Arlöv Åstorp 2012 95,5
Louise Printzlow, Vellinge Skurup 2013 283
Martin Härle, Malmö Åstorp 2013 95,5
Gert Johansson, Arlöv Skurup 2014 95