Utställningar

Utställningar i Skåne och närliggande län
Skicka utställningannonsen hit!
kontakt@skanelanskf.se

Kommande Utställningar!

Skåne Läns Kaninförening inbjuder till RIKSUTSTÄLLNING lördagen 11/11 2017 i Boulehallen i Åstorp.
Anmälningsavgifter:
Klass A, B, K 75kr Klass M, D 80kr
Klass E 85kr/nummer (Tävlar även i klass A)
Klass G 85kr. (Tävlar även i klass A el. B).
Kommissarie: Lars Svensson, 070-496 77 59.
Anmälan skriven på förbundets anmälningssedel skickas till Susanne Rosenlund Svensson, Salviagatan 39, 253 75 Helsingborg
alt. svensson.familjen@telia.com senast 25/10.
I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften till pg. 632395-0, märk med namn.
Anmälan är bindande!
Inlämning av djur samt utdelning av burnummer sker lördag 7.30-8.30.
Bedömningen börjar kl 9.00. Medtag vattenkoppar.
Prisutdelning 16.00. Extrafack kan erbjudas för 30kr samt ska föranmälas i samband med anmälan.
Vi tävlar om: Bästa hona, bästa hane, bästa junior, Skånsk mästare - senior o junior. Uppmuntringspris till ej prisberättigad junior. Klassindelad prislista. 94,5p erhåller likvärdigt pris.
För V-pr se www.skanelanskf.se
Lotteri o servering.

Hjärtligt välkomna önskar Skåne Läns KF!